Visual experimentation

Tijdens de minor Graphic Design op de Anglia Ruskin University in Cambridge kreeg ik de opdracht om visuele experimenten te doen. De inhoud van dit experiment mocht naar eigen interesse worden ingevuld. Ik heb gekozen om te experimenteren met Photoshop om mijn vaardigheden te verbeteren en om uit te zoeken hoe/wanneer een afbeelding krachtig is. Het onderwerp van de afbeeldingen hebben te maken met de vraag ‘How natural are humans?’. De sterkste afbeeldingen van het experiment heb ik gebruikt voor een andere opdracht, een magazine dat door storytelling en deze afbeeldingen antwoord geeft op de vraag.


One of the assignments I had to do during the minor Graphic Design at the Anglia Ruskin University in Cambridge was a visual experimentation. The subject of this experiment could be filled in to your own interest. I have chosen to experiment with Photoshop to improve my skills and to find out how / when an image is powerful. The subject of the images has to do with the question ‘How natural are humans?’. I have used the strongest images of the experiment for another assignment, a magazine that answers the question through storytelling and these images.

Het kan enkele seconde duren voordat het boek en de afbeeldingen geladen zijn. | It may take a few seconds for the book and the images to load.

De afbeeldingen die gebruikt zijn in het magazine ‘How natural are Humans?’ | The images that are used in the magazine ‘How natural are Humans?’


In deze journal is het proces, de resultaten en analyses van de experimenten te zien. | In this journal you can see the proces, results and analysis of the experiments.