Theme films

De opdracht was om vier genre’s van films te analyseren en zelf een film te maken waar de typeringen van een bepaald genre sterk naar voren te laten komen. De genre’s waren; western, film noir, The Dude en suspense.


The assignment was to analyze four genre’s of films and to make a film where the characterizations of a particular genre is strongly expressed. The genre’s were; western, film noir, The Dude and suspense.

De movies

De aspecten van een western die in deze film toegevoegd zijn; De close-ups van de piercings, de sigaret en de spikes dragen bij aan de dreigende sfeer. De hangjongeren hebben alle drie eenzelfde soort jas aan, wat ervoor zorgt dat ze eruit zien als een groepDe jongen met de krant heeft vergeleken met de hangjongeren veel nettere en andere kleding aan. Hij is de vijand want hij is precies een tegenovergesteld persoon dan de groep. Het geluid van blaffende honden werkt mee aan het territorium gevoelDe close-ups zijn van onderen gefilmd, zodat het er dreigend uitziet.

The aspects of a western that are added in this film; The close-ups of the piercings, the cigarette and the spikes contribute to the threatening atmosphere. The loitering boys all have the same type of coat, which ensures that they look like a group. The boy with the newspaper has much neater and different clothes compared to the loitering youth. He is the enemy because he is exactly the opposite person to the group. The sound of barking dogs contributes to the territory feeling. The close-ups are filmed from below, so that it looks threatening.


 

De aspecten van film noir die in deze film toegevoegd zijn; het typerende licht van film noir is nagemaakt. Dat hebben we gedaan door veel gebruik te maken van zijlicht. Ook is het in een donkere ruimte gefilmd. Het thema van het filmpje is heel mysterieus. Ook zie je dat één persoon macht heeft en de andere onzeker is. Ook zijn er veel close-ups te zien om de spannende sfeer te benadrukken.

The aspects of film noir added in this film; the typical light of film noir has been recreated. We did this by making extensive use of sidelight. It is also filmed in a dark room. The theme of the film is very mysterious. You also see that one person has power and the other is insecure. There are also many close-ups to accentuate the exciting atmosphere.


 

De aspecten van The Dude die in deze film toegevoegd zijn; er is een conflict maar uiteindelijk komt hij in een nog vreemdere situatie. Het conflict waar de jongen in deze film mee te maken heeft, is dat hij het moeilijk vind om de aandacht van het meisje die hij leuk vind te krijgen. Uiteindelijk komt hij erachter dat het meisje geen meisje is. Het hoofd personage heeft een heel duidelijk karakter, het is een loser. Dat zie je aan zijn houding en onhandig gedrag. Toch krijgt de hoofdpersoon erg veel sympathiek van de kijker, omdat hij toch wel zijn best doet om het conflict op te lossen.

The aspects of The Dude added in this film; there is a conflict but in the end he comes to an even more strange situation. The conflict that the boy faces in this film is that he finds it difficult to get the attention of the girl he likes. Eventually he finds out that the girl is not a girl. The main character has a very clear character, it is a loser. You can see that in his attitude and inconvenient behaviour. Still, the protagonist gets a lot of sympathy from the viewer, because he does his best to resolve the conflict.


 

De aspecten van suspence die in deze film toegevoegd zijn; het eerste shot is erg onscherp. Hierdoor krijgt de kijker vragen. Het irritante piepende geluid versterkt het wazige en onduidelijke gevoel nog meer. Het laatste shot is een shot van de personage die aan zijn nek voelt, zijn hand terug haalt en vervolgens ziet dat er bloed aan zit. Op de achtergrond hoor je nog steeds het gekraak en de voetstappen, de voetstappen stoppen na verloop van tijd en er valt een stilte. De personage wordt ineens weggetrokken, een hard geluid speelt zich af wat het schrik effect versterkt.

The aspects of suspence added in this film; the first shot is very out of focus. This raises questions with the viewer. The annoying squeaking sound reinforces the hazy and unclear feeling even more. The last shot is a shot of the character who feels his neck, retrieves his hand and then sees that there is blood on it. In the background you still hear the crackle and the footsteps, the footsteps stop over time and there is a silence. The character is suddenly pulled away, a loud sound takes place which reinforces the shock effect.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *