Superfood interventie

Superfoods is een relatief nieuw begrip voor voedingsmiddelen waarvan gezegd wordt dat er een hoog gehalte aan goede voedingsstoffen in zit. De voedingsmiddelen die onder superfoods vallen zijn vaak dure zaden of vruchten. Uit interviews en een Cultural Probe is gebleken dat mensen vaak niet precies weten wat superfoods zijn. Wel wordt er veel gesproken over erg gezonde producten.

Het doel van de interventie is om jongeren erop te wijzen dat superfoods een marketingterm is en dat het zelfs erg ongezond is om alleen maar superfoods te eten. Verder wordt er duidelijk gemaakt welke goedkopere en Nederlandse producten er zijn die misschien nog wel beter zijn dat superfoods.


Superfoods is a relatively new concept for foods that are said to contain a high content of good nutrients. The foods that fall under superfoods are often expensive seeds or fruits. Interviews and a Cultural Probe have shown that people often don’t know exactly what superfoods are. However, everyone knows it are very healthy products.

The aim of the intervention is to point out to young people that superfoods is a marketing term and that it is even very unhealthy to eat only superfoods. Furthermore, it is made clear which cheaper and Dutch products are better that superfoods.