Numinous interactive tornado

Copy of Render-Tornado-07-02

Numinous is een interactieve tornado. Het is te besturen met het hele lichaam. Je bestuurt de donder, bliksem en de intensiteit van de tornado. Je beleeft hoe het is om een tornado op te wekken en ervaart het machtige gevoel om de ‘natuur’ te kunnen beïnvloeden.

Verhaal

Voor miljoenen jaren is er geen kracht vergelijkbaar met de kracht van de natuur. Als mens en techniek hun krachten bundelen, dan kunnen zij samen wellicht een kracht maken die gelijk is aan die van moeder natuur.

Mens en techniek zijn haast onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn elkaars tegenpolen, twee botsende krachten, maar wanneer ze samen komen vormen ze een kracht die sterker is dan de som der delen. Dit is te vergelijken met luchtstromingen die zich samen vormen tot een krachtige tornado. Ze kunnen niet zonder elkaar. Wanneer er een kracht ontbreekt, verbreekt deze synergie.

Mensen ontwikkelen technologieën in de hoop daarmee de natuur te kunnen beheersen en zo hun lot in eigen handen te nemen. Technologieën zorgen niet alleen voor beheersbaarheid maar ook voor risico’s. Ze zijn ambigu, ze hebben nuttige uitwerkingen, maar kunnen ook onvoorziene neveneffecten met zich meebrengen.

Omdat de mens deze kracht kan controleren en besturen, geeft dit een gevoel van macht. Maar is het wel ethisch verantwoord dat mens en techniek zoveel macht krijgen over de natuur?


Numinous is an interactive tornado. The installation can be controlled with the whole body. The thunder, lightning and intensity of the tornado can be controlled. You will experience how it is to generate a tornado and experience the powerful feeling to be able to influence the “nature”.

Story

For millions of years, there has been no force like the force of nature. Nothing compares to it. If humans combine their strengths with the strengths of modern day technique, maybe together they will create a force that is equal to the force of mother nature.

People and technology are almost inseparable. They are opposites – two conflicting forces – but when they come together they form a force stronger then the sum of its parts. This can be compared with several air currents who together form a powerful tornado. When one of them is missing, it will disconnect the synergy: they cannot exist without each other.
People develop technologies to control the force of nature. But technologies are also full of risks: they can have useful effects, but can also entail unforeseen side effects. The question rises if it is ethical to give humans and technique so much power over nature. This installation is all about these forces.


Impression of Numinous

De installatie is te zien geweest op een driedaagse expositie in het station van Breda op 17, 18 en 19 juni van 2016 en op het Playgrounds festival in het Chassé Theater in Breda (2 November) en in de Stadsschouwburg in Amsterdam (3 en 4 November).

The installation has been shown at a three-day exhibition at the Breda station on the 17th, 18th and 19th of June in 2016 and at the Playgrounds festival at the Chassé Theater in Breda (2th of november) and at the Stadsschouwburg in Amsterdam (November the 3th and the 4th).

Numinous on the exposition at the train station of Breda 

Numinous on Playgrounds festival

Radio fragment about numinous:

img_5754Flyer Numinous click here.

Business card Numinous click here.

Facebook Numinous.