Brand identity

De brief luidt als volgt:

“Als nieuwe brand manager van het bedrijf moet je de nieuwe merkpositionering, outreach en zichtbaarheid van het bedrijf verder ontwikkelen, om een evolutionaire merkstrategie te creëren die de doelstellingen en richting van het bedrijf voor de komende vijf jaar zal evenaren – met behoud van de kernmerkwaarden .

Klanten van Desturi Safari zijn welgestelde mensen, verwachten een ervaring van hun leven en je zult rekening moeten houden met de persona’s die het bedrijf heeft gemaakt van hun klanten. De bestuursleden van het bedrijf en het bijbehorende management zijn zich ervan bewust dat het bedrijf moet worden gezien als een progressief met de tijd mee evoluerend bedrijf.

Jouw taak is om een merkidentiteit te creëren voor Desturi Safari. Het bedrijf wil zijn bestaande publiek of merkwaarden niet verliezen. ”


The assignment is as follows:

“As the company’s new brand manager, you have been tasked to evolve the company’s new brand positioning, outreach, and visibility to create an evolutionary brand strategy that will match the company’s goals and direction for the next five years – whilst retaining its core brand values.

Desturi Safari customers are affluent, expecting an experience of a lifetime, and you will have to engage with the personas the company made of their customers. The Company’s board members and associated management are aware that the company needs to been seen as progressively evolving with the times.

Your job is to create a brand identity for Desturi Safari. The company doesn’t want to lose its existing audience or brand values.”

Het kan enkele seconde duren voordat het brand book en de afbeeldingen geladen zijn. | It may take a few seconds for the brand book and the images to load.