Human Nature magazine

Human Nature is een magazine dat gaat over de oxymoron ‘Human Nature’. Oxymoron? Zijn de woorden ‘human nature’ wel een oxymoron? Die mening kun je zelf gaan vormen doormiddel van dit magazine. Hierin staat de vraag ‘How natural are humans?’ centraal.

In het boek worden natuurlijke en onnatuurlijke gedragingen van mensen beschreven en gevisualiseerd. De conclusie van het magazine: mensen gedragen én ontwikkelen zich in het eerste opzicht steeds ‘onnatuurlijker’, maar deze evolutie heeft te maken met heel natuurlijk menselijk gedrag. Dus ‘How natural are humans?’ en ‘Is human nature een oxymoron?’, dat antwoord mag je zelf bedenken.


Human Nature is a magazine about the oxymoron ‘Human Nature’. Oxymoron? Are the words ‘human nature’ an oxymoron? You can form your opinion yourself by means of this magazine. The main question that is answered in this magazine is ‘How natural are humans?’

Natural and Unnatural behaviors of humans are discribed and visualised in the magazine. The conclusion of the magazine: humans behave and develop themselfs more and more ‘unnatural’, but the evolution is based on very natural human behaviour. So ‘How natural are humans? and ‘Is human nature an oxymoron?’, you can think of that answer yourself.

Het kan enkele seconde duren voordat het boek geladen is. | It may take a few seconds for the book to load.