Commercial newspaper

Opdracht 1 Reclame papieren krant

Assignment 1 Commercial paper newspaper

We kregen via school de opdracht om een commercial te maken voor de papieren krant. Uit het onderzoek dat we gedaan hadden over de papieren krant kwamen we erachter dat mensen graag de papieren krant lezen omdat het betrouwbaar overkomt. Uiteindelijk hebben we gezocht naar iets wat voor veel mensen ook betrouwbaarheid uitstraalt. Daar is deze commercial uit ontstaan:


We received the assignment through CMD to make a commercial for the paper newspaper. From the research we had done about the paper newspaper, we found out that people like to read the paper newspaper because it comes across as reliable. Eventually we searched for something that also radiates reliability for many people. That is why we made this commercial:

Op de eerste film kregen we feedback dat we geen muziek moesten gebruiken. Ook vonden de beoordelaars de jongen overbodig. Verder was het niet duidelijk genoeg dat de zwangerschapstesten niet betrouwbaar waren. Aan de hand van deze feedback hebben we een nieuwe commercial gemaakt. Mijn voorkeur (en van de rest van de projectgroep) gaat nog steeds uit naar het eerste filmpje. Door de humor komt de commercial beter over.


On the first film we received feedback that we should not use music. The assessors also found the boy superfluous. Furthermore, it was not clear enough that the pregnancy tests were not reliable. Based on this feedback we have made a new commercial. My preference (and the rest of the project group) goes to the first video. The commercial is better due to the humor.

Opdracht 2 Reclame NRC

Assignment 2 Commercial NRC

We kregen via CMD de opdracht om een commercial te maken voor het NRC Handelsblad. Doormiddel van onderzoek zoals het zelf lezen van de krant, het interviewen van trouwe NRC lezers en desk research zijn we er achter gekomen dat ambitie een belangrijke kernwaarde is voor het NRC. Het NRC is vooruitstrevend, modern, het adverteert voor opleidingen, er zit diepgang in de artikelen en zet de lezers aan om zelf een sterke mening te vormen. Wij hebben onszelf en de doelgroep gevraagd wat ambitie nou precies voor ons en voor hen inhoud. Daaruit kwamen antwoorden als; hard werken voor je dromen, jezelf willen ontwikkelen en leergierig zijn. Hieronder is het eindproduct te zien. Er is gekozen om ambitie vorm te geven in een ballerina, omdat het onze vertaling van ambitie vertegenwoordigd.


The assignment we got from CMD was to make a commercial for the NRC Handelsblad. Through research such as reading the paper ourselves, interviewing loyal NRC readers and desk research, we found out that ambition is an important core value for the NRC. The NRC is progressive, modern, advertises for universities, there is depth in the articles and encourages readers to form a strong opinion. We have asked ourselves and the target group what ambition exactly means for us and for them. There were answers like; work hard for your dreams, want to develop yourself and be eager to learn. The final product can be seen below. We have chosen to shape ambition in a ballerina because it represents our translation of ambition.

Storyboard Ballet Concept

schermafbeelding-2016-10-30-om-13-18-25


Proces

Voordat we het eindproduct bedacht en uitgewerkt hadden ging er nog een heel proces aan vooraf. Dit bestond uit het onderzoek (wat boven aan de pagina te lezen is) maar ook het uitproberen van andere concepten. Één van de concepten hebben we verder uitgewerkt. We waren niet tevreden met het eindresultaat. Het concept bleek niet sterk genoeg en de beelden kwamen niet over zoals bedoelt was. De commercial is hieronder te bekijken.


Before we came up with and worked out the final product, a whole process was required. This consisted of the research (which can be read at the top of the page) but also the testing of other concepts. We have elaborated on one of the concepts. We were not satisfied with the end result. The concept was not strong enough and the images did not come across as intended. The commercial can be viewed below.

Storyboard Job Application Concept

schermafbeelding-2016-10-30-om-13-17-10

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *